Predsednik vlade RS
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Minister za zdravje
Zagovornik načela enakosti
Varuh človekovih pravic
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Mediji

 

 

Spoštovani,

Srebrna nit – Združenje za dostojno starost protestira proti neustavnemu ravnanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), ki ni pravočasno omogočilo organizacije referendumskega glasovanja po pošti stanovalcem domov starejših.

6. julija smo odgovorne na MDDSZEM vprašali, kaj bodo naredili, kako bodo omogočili/organizirali prevoze na volišča ali uredili volišča v domovih starejših, da bodo tudi stanovalcem domov starejših omogočili, da bodo lahko izrazili svojo voljo na referendumu.

Odgovora nismo dobili. Ni nam znano, da bi se oglasil varuh človekovih pravic ali zagovornik načela enakosti.

Iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pa so nas obvestili o možnostih glasovanja na domu ali preko OMNIE.

Na srečo so se našli prostovoljci posamezniki, gasilci in tudi združenje taksistov, ki so ponudili prevoze stanovalcev domov na volišča za predčasno glasovanje in v nedeljo, 11. julija 2021.

Protestiramo tudi proti prisilnemu cepljenju stanovalcev domov, kar naj bi omogočale sprejete spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, kajti cepljenje je in mora biti svobodna izbira vsakega posameznika. Odgovorni pa naj naredijo čim več, da državljanom predstavijo dobre in morebitne slabe plati cepljenja in odgovorijo naj na njihova vprašanja, dvome, bojazni.

Protestiramo tudi proti sedanji praksi izbire direktorjev domov starejših.

Pri tem upoštevamo tudi zadnji primer, na katerega so nas opozorili tako stanovalci kot zaposleni v domu starejših Fužine ter nas seznanili z neprimerno prakso imenovanja direktorja/direktorice doma starejših. Srebrna nit je  25. maja 2021 že poslala javno pismo vsem odločevalcem, kjer predlagamo več vpliva uporabnikov in manj vpliva politike na upravljanje domov za starejše. Vztrajamo pri našem predlogu o tripartitni sestavi svetov zavodov, s tretjino predstavnikov ustanovitelja in lokalne skupnosti, tretjino zaposlenih in tretjino uporabnikov oz. njihovih sorodnikov.

Predstavniki ustanovitelja so zdaj v svetih zavodov vedno v večini: njihovo število presega skupno število predstavnikov zaposlenih, lokalne skupnosti in uporabnikov. To pomeni, da je politika in ne stroka glavni odločevalec pri upravljanju in delu zavoda (doma), zaposleni ali uporabniki, ki so jim storitve namenjene in jih tudi plačujejo, pa so postavljeni na stranski tir. Takšni sveti zavodov so farsa, skozi katero politika legitimira svoje interese. In ravno to se je zgodilo v DSO Fužine in proti temu protestiramo skupaj s stanovalci in zaposlenimi.

Soglasje k imenovanju direktorja doma starejših mora podati minister Janez Cigler Kralj, ki ga pozivamo, da tega soglasja ne izda, saj bi bilo v popolnem nasprotju z interesi in pričakovanji stanovalcev in zaposlenih, pa tudi širše skupnosti ter celo v nasprotju z deklariranimi interesi socialne politike ter njene skrbi za starejše v Sloveniji.

Pozdrav,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic