Izjavljam, da želim postati član-ica društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost in da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Društvu izrecno dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov, pridobljenih iz te izjave, za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (uredba (EU) 20166/679). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Arhiv novic