Predsednica: Biserka Marolt Meden
Podpredsednica: Neva Železnik

Tajnica: dr. Katerina Vidner Ferkov

Blagajničarka: Silvija Novak

Izvršni odbor:

 • Darinka Klemenc
 • Biserka Marolt Meden
 • Zdenka Kramar
 • dddr. Andrej Pleterski
 • dr. Brigita Skela Savič
 • Blanka Šetinc
 • Silvija Novak
 • dr. Katerina Vidner Ferkov
 • Neva Železnik

Nadzorni odbor

 • Nevenka Dobljekar
 • Dragan Grgič
 • Pavla Rapoša Tajnšek

Častno razsodišče:

 • Ana Cajnko
 • Stanislava Majerle
 • Stanislava Kosirnik

Delovne skupine:

 • Dolgotrajna oskrba in zdravstveno ter socialno varstvo
 • Kadrovski standardi in normativi oziroma kadrovska politika v socialno zdravstvenih zavodih
 • Prehrana starejših
 • Pravna ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
 • Informativni obiski (civilni nadzor) v domovih starejših
 • Sveti socialno varstvenih zavodov in imenovanja vodstvenih delavcev v njih
 • Nasilje nad starejšimi
 • Nove namestitve starejših
 • Odnosi z javnostmi
 

Arhiv novic