Organi Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost

 

Predsednica: Biserka Marolt Meden
Namestnica predsednice: Neva Železnik

Izvršni odbor:
Danica Jordan
Darinka Klemenc
Biserka Marolt Meden
Silvija Novak
Dddr. Andrej Pleterski
Dr. Brigita Skela Savič
Blanka Šetinc
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Neva Železnik

Nadzorni odbor
Nevenka Dobljekar
Dragan Grgič
Pavla Rapoša Tajnšek

Častno razsodišče:
Ana Cajnko
Stanislava Kosirnik
Vesna Miletić

Delovne skupine:

  • Dolgotrajna oskrba in zdravstveno ter socialno varstvo
  • Kadrovski standardi in normativi oziroma kadrovska politika v socialno zdravstvenih zavodih
  • Prehrana starejših
  • Pravna ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
  • Informativni obiski (civilni nadzor) v domovih starejših
  • Sveti socialno varstvenih zavodov in imenovanja vodstvenih delavcev v njih
  • Nasilje nad starejšimi
  • Nove namestitve starejših
  • Odnosi z javnostmi
 

Arhiv novic