Vlasta Iljič Brecelj
Bevkova 8
5270 Ajdovščina

Direktor mag. Egon Stopar
Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška 3
5270 Ajdovščina

Spoštovani!

Kot hčerka Iljič Genovefe Neže, ki je bivala v Pristanu, sem vas v sredini junija prosila za fotokopije mamine zdravstvene dokumentacije.  Zahvaljujem se vam, da ste mi jih posredovali.

V času epidemije Covid 19 so bili stanovalci po DSO-jih več mesecev zaprti in odrezani od svojcev. V želji po »zaščiti najranljivejše skupine« smo v temeljih zamajali smisel njihovega življenja ter jim povzročili veliko trpljenja in tudi bistveno poslabšali kvaliteto njihove oskrbe, saj smo pri tem svojci pomemben korektiv.  12.3. 2020 je sicer MZ objavilo Informacijo v povezavi z obiski v socialnih zavodih, kjer je navedeno, da je potrebno dovoliti izjeme za nekatere stanovalce kot so npr. umirajoči, osebe z demenco in nepomični stanovalci. V praksi pa to ni zaživelo, zelo restriktivno se je reševalo celo obiske pri umirajočih. Pri odločanju o tem so imeli pomembno vlogo domski zdravniki.

Ob pregledu zdravstvene dokumentacije iz časa epidemije sem zasledila veliko zapisov zaradi težav s kožo na različnih delih telesa. Kot zdravnik menim, da ljudem bolj kot predpisovanje zdravil koristi predvsem izboljšanje nege kože.

Zanimivi so tudi zdravnikovi zapisi v zvezi z mojim opozarjanjem, da je mama prehransko ogrožena, ker je kljub dobremu apetitu v treh mesecih Covid izolacije nenamerno shujšala 9 kg zaradi nezadostne  podpore pri hranjenju (kar sicer spada v oskrbo III./a, ki jo  je mama ves čas  redno plačevala). Že leta 2008 je MZ objavilo Priporočila za prehransko obravnavo  bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, kjer so pisali o visoki stopnji podhranjenosti  in prehranske ogroženosti starostnikov v institucionalnem varstvu (35 do 85%) ter svetovali enkrat tedensko prehransko presejanje s pripravo individualnega prehranskega načrta. Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in podpore iz leta 2010 v 1. členu opredeljuje nedohranjenost in dehidracijo kot obliko telesne zlorabe stanovalcev v institucijah.  Tudi Evropsko združenje za klinično prehrano in presnovo v svojih Navodilih ESPEN o prehrani in hidraciji v geriatriji iz leta 2018 poudarja pomen spremljanja prehranskega statusa starostnikov in individualnega multidisciplinarnega pristopa pri reševanju te pereče problematike.

Standard oskrbe od tuje pomoči odvisnih stanovalcev v DSO-jih je nezadosten glede na slovenski BDP.  Pričakovala bi, da bodo domski zdravniki  zagovorniki pravic starostnikov, zato me njihov molk preseneča.  Izjave na štiri oči v stilu »tako je, tak je sistem« niso dovolj.

V mamin zdravstven karton je bil vložen dokument z nedvoumnim naslovom: Mnenje konzilija o prenehanju neutemeljenega zdravljenja in nadaljnji podporni oskrbi v času epidemije Covid 19. Dokument ima sicer  dve strani,  prejela pa sem fotokopijo le prve.  Menda zato, ker druga stran ni bila izpolnjena?!? Tak način fotokopiranja dokumentov je seveda sporen.

Na prvi strani Mnenja konzilija o prenehanju neutemeljenega zdravljenja in nadaljnji podporni oskrbi so izpisane glavne diagnoze ter diagnoze, pomembne za odločanje o medicinski indikaciji za presojo o nadaljevanju zdravljenja in podporni oskrbi. Obkroženo je, da vnaprej izražena volja pacienta ni na voljo. Datum in ura odločanja nista navedena.

Konzilija v Pristanu ni bilo, saj so se naši internisti zaradi etičnih pomislekov temu uprli. Dokument je izpolnil domski zdravnik s pomočjo glavne sestre v času prvega vala epidemije Covid 19. Potrebe za izpolnjevanje takega obrazca pri nas ni bilo, saj smo imeli v naši regiji izrazito malo okužb in prav nobene v DSO-jih. Ti listi so bili (in so še vedno) vloženi v kartoteke stanovalcev »na zalogo«, minister za zdravje pa je za medije večkrat izjavil, da takih navodil s strani MZ ni bilo. O tem niso bili obveščeni niti pacienti in niti njihovi svojci, kar je v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah. Ob očitkih javnosti  se je v medijih slišalo več izjav, da se stanovalcev in svojcev ni obveščalo zaradi pomanjkanja časa. Ti listi so bili vloženi v kartoteke pred tremi meseci. Je v naši povsem mirni regiji domskim zdravnikom res kar tri mesece primanjkovalo časa?

Sem zdravnica, ki je že pred leti opravila tečaje Hospica in se udeležila prvih seminarjev o paliativni medicini v Sloveniji.  Tak način dela mimo bolnika pa je zame nesprejemljiv, saj je odklon od bistva paliativne medicine.

  1. julija se je zgodil Covid v Pristanu. Na dolgi rok se mlado osebje težko odreka potrebi po druženju in zabavam. Pri moji mami je bila okužba odkrita že na samem začetku. Kakor da kljubuje vsem nesojenim mnenjem konzilija o prenehanju neutemeljenega zdravljenja, je prebrodila Covid brez simptomov in bila prva odpuščena iz infekcijske klinike. Vloženi obrazec naj bi bil v pomoč dežurnim zdravnikom pri odločanju o napotitvi v bolnišnico. Očitno pa se te pomoči dežurni zdravniki niso posluževali, saj jim je minister za zdravje preko medijev dal jasno vedeti, da je breme odgovornosti za usodo posameznega bolnika  izključno na njihovih ramenih in nikakor ne na MZ ali vložnih listih.

Zato kot zdravnik apeliram na vas,  da ta sramotni obrazec odstranite iz kartotek vseh stanovalcev, ki so opredeljeni  v vaši domski ambulanti!

Lep pozdrav!

Vlasta Iljič Brecelj

 

Datum: 6. 8. 2020

Arhiv novic