Spoštovani,

starejši nimamo časa, da bo napisanih še nekaj strategij in akcijskih načrtov, v praksi pa se ne bo nič spremenilo! Oziroma se spreminja, kot nas obveščajo oskrbovanci domov starejših in svojci - NA SLABŠE:

Vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri bomo skupaj z nekaterimi oskrbovanci domov za starejše oziroma njihovimi svojci povedali, kaj ni dobro in kaj moramo nujno takoj spremeniti v domovih starejših. Spregovorili pa bomo tudi o nujnih srednjeročnih aktivnostih.

 

Srečali se bomo

v sredo, 22. maja 2019 ob 10.30. uri

v prostorih CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije), 4. nadstropje, sejna soba, Povšetova 37, v Ljubljani

 

Z nami bodo članice in člani Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno starost, predstavniki stanovalcev domov starejših in njihovi svojci ter predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman, ki bo konkretno povedala, kdaj lahko pričakujemo spremembo kadrovskih normativov v domovih starejših.

 

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,

Predsednica Društva Srebrna nit

 

Dodatne informacije po e - pošti ali na gsm 041 645 000.

Arhiv novic