Direktorjem in direktoricam domov starejših
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvu za zdravje
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Medijem

 

Srebrna nit poziva: odprite domove starejših  

 

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost ves čas epidemije (in tudi sicer) spremljamo, kako živijo starejši v domovih starejših in tudi tisti, ki preživljajo jesen življenja na svojih domovih. 

Vsi vemo, kakšna je žalostna bilanca obolelih in umrlih v DSO-jih, zato je ne bomo ponavljali. Ponavljamo pa, da so kadrovski normativi v domovih močno podhranjeni. Zato naše združenje že ves čas delovanja opozarja odločevalce, da bi morali nemudoma sprejeti posodobljene kadrovske normative tako za zdravstveno kot socialno oskrbo in urediti paliativno oskrbo.

Domovi starejših so praktično (z redkimi premori in izjemami) zaprti leto dni, Ponekod so sorodnike zelo redko spuščali k svojim bližnjim. Sicer pa so starejši, bolj ali manj sami, životarili za štirimi zidovi, kot da so se domovi spremenili v nedostopne in  nepredušno zaprte utrdbe.

V zadnjem času je skrb vzbujajoče neustrezno sproščanje obiskov po presoji vsakega doma oziroma njegovega direktorja/direktorice posebej. Navodila oz. priporočila Ministrstva za zdravje! so jasna in ne predvidevajo omejevanja tam, kjer to ni potrebno.

 »Časovno omejevanje obiskov pri uporabnikih, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 preboleli in bivajo v svoji sobi, ni utemeljeno. Svojci, ki prihajajo na obisk in pri tem upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARSCoV-2, nikogar ne ogrožajo in ne širijo okužbe. Obiske pri osebah, ki potrebujejo pomoč, npr. nepomični, slabo pomični, osebe z demenco in slabovidni, ki potrebujejo večji obseg pomoči (npr. pri hranjenju in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti) je potrebno celo spodbujati.«

Glede na dejstvo, da je večina stanovalcev domov že prejela oba odmerka cepiva, mnogi pa so že bili izpostavljeni okužbi z virusom  SARS CoV 2, menimo, da je dopustno in možno sprostiti ukrepe omejevanja obiskov, ob upoštevanju vseh drugih ukrepov za preprečevanje prenosa virusa.

Dovolj je bilo omejevanja v imenu »previdnosti«!

Stanovalcem domov je treba takoj zagotoviti neomejene stike s sorodniki. Potrebno jim je omogočiti normalno gibanje znotraj in v okolici doma ter  obiske, ne glede na pogostnost in uro. Cone v domovih naj ne omejujejo potrebnih, pričakovanih in plačanih dejavnosti v domu. Država naj krepi javni socialno-zdravstveni sistem in poskrbi za nujne novogradnje in preureditve v smislu večje kakovosti bivanja.

V Srebrni niti razumemo, da je bilo delo zaposlenih na okuženih (in vseh drugih) oddelkih težko in nevarno, zato se ponovno zahvaljujemo vsem, ki so se v tem času ob premajhnem številu zaposlenih trudili za naše starejše, žal mnogi tudi sami zboleli.

Starejši ljudje si zaslužijo človeka vredno življenje in, kolikor se le da, vsebinsko bogato življenje. Nedvomno jim predstavljajo stiki s sorodniki, prijatelji, obiskovalci nasploh eno od pomembnejših potreb.  Verjamemo, da ni  potrebno spominjati na dolžnosti in obveznosti pristojnih, a kljub temu se ponovno oglašamo prav s pozivom, da se takoj uredi režim obiskov in druge pomembne zadeve pri oskrbi starejših. 

Biserka Marolt Meden
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic