Srebrna nit – Združenje za dostojno starost je 19. avgusta 2020 organizirala okroglo mizo – posvet, na katerega smo povabili stanovalce in sorodnike stanovalcev domov starejših in druge, ki nam sporočajo pobude za bolj kakovostno in dostojno življenje starejših. Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo koronavirusa, nismo vabili širše javnosti in medijev.
V razpravi, kjer so dobili besedo vsi prisotni, je bilo ponovno poudarjeno, da vse vlade v zadnjih 20 letih niso naredile dovolj, da bi izboljšale položaj starejših - tistih, ki bivajo v domovih, ki čakajo na prostor v domu, doma in še posebej tistih, ki čakajo na pomoč na domu, mnogi tudi hudo bolni, a nimajo možnosti dostojne paliativne oskrbe.
Ker se stanje na področju celovite oskrbe starejših slabša, Zakona o dolgotrajni oskrbi pa še ni, je nujna takojšnja akcija, zato poziv vladi, da izkoristi vsa strokovna znanja, razpoložljiva sredstva in podporo civilne družbe za nujne sistemske in druge spremembe na področju kakovosti življenja starejših tako v domovih starejših kot v domačem okolju.

Poudarjeno je bilo tudi, da je veliko dobrih domov, izjemno strokovnih in predanih zaposlenih, ki dobro skrbijo za naše matere, očete, babice in dedke, da pa je preveč tudi slabih praks, ki jih je treba odpraviti: z večjim sodelovanjem s sveti stanovalcev, s sorodniki tistih stanovalcev, ki ne morejo izraziti svojih želja in potreb, z večjim razumevanjem vodstev domov, boljšim vodenjem zavodov, stimulativnim nagrajevanjem zaposlenih, z bolj jasnimi navodili z obeh pristojnih ministrstev glede korona situacije, s strpnim dialogom in učinkovitim nadzorom.

Več prisotnih je izrazilo tudi pripravljenost, da svoje predloge, zgodbe in stiske delijo tudi z mediji.
V kratkem bomo vsem pristojnim poslali vsa sporočila/predloge za sistemske in vse druge nujne spremembe, ki so jih z nami delili stanovalci domov, njihovi sorodniki in drugi udeleženci okrogle mize.

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

Arhiv novic