Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost odločevalcem sporoča dovolj je in pričakuje odgovore:

 

  • javno zdravstvo je vedno bolj nedostopno in zaradi ukrepov v zvezi s korona virusom nezadostno – zahtevamo načrt krepitve javne sociale in zdravstva, ki vsem omogoča enako dostopnost, varnost in kakovost potrebnih storitev na načelih solidarnosti in svobodne izbire;
  • javnosti še vedno ni znano, kje in koliko postelj bo država zagotovila v negovalnih/COVID bolnišnicah, kamor bodo DSO-ji lahko namestili okužene in bolne stanovalce in tako zagotovili izolacijo in zaustavitev širjenja okužb v DSO; rdeče cone v DSO-jih niso rešitev za okužene stanovalce, ker pogojev za njihovo delovanje ni;
  • Hrastnik je novo Šmarje pri Jelšah, ki se ne smeta ponoviti – ponovno umirajo starejši v DSO-jih;
  • nemudoma je treba sprejeti nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialno-varstvenih zavodih (za zdravstveno nego ne glede na nedokončana usklajevanja normativov na drugih strokovnih področjih zdravstvene nege);
  • Ministrstvo za zdravje naj odredi sistemski nadzor nad zdravljenjem obolelih in umrlih za COVID – 19 v času epidemije v domovih starejših;
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj nemudoma zagotovi sredstva za dokončanje enote Doma starejših Center Roza kocke na Regentovi v Ljubljani, Vrtojbe in Osilnice.
  • Ministrstvo za zdravje naj nemudoma pripravi in omogoči široko javno razpravo o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi; vsi obljubljeni roki so namreč že pretekli;  
  • domovi starejših naj uredijo obiske ob spoštovanju vseh varovalnih ukrepov na human in stanovalcem ter njihovim bližnjim prijazen način; zapiranje domov za obiske je nesprejemljivo še posebej, če v domu ali neposredni okolici ni okužb; praksa kaže, da praviloma okužbe v domove ne prinašajo obiskovalci;
  • zahtevamo ničelno toleranco do vsakršne diskriminacije na podlagi starosti na vseh področjih življenja.

S spoštovanjem,

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

 

pdfOdgovor na Javno pismo Srebrne niti, prejeto v zadevi št. 181-70/2020/917101.30 KB

Arhiv novic